• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gorzyczki, Gorzyce, Woj. Śląskie
  • Cena: 400 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 389.58 m 2
Wydanie nr 09/03/2020 z dnia 09 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości – Aneta Brachaczek prowadząca postępowanie upadłościowe dłużnika Adama Szczęsny przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 104/19 zaprasza na aukcję której przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem młyna położonej w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej o powierzchni 0,2497 ha tj. działki o nr 2013/9 dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę nr GL1W/00069728/1. Prawo do w/w nieruchomości to prawo nabyte w drodze wspólności majątkowej małżeńskiej na rzecz obojga małżonków Adama i Żanety Szczęsny w wielkości 1/1.

Proponowana cena wywoławcza wynosi 400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony w Plus Bank S.A. Oddział w Rybniku o numerze 56 1680 0023 0000 3000 2606 2752 do dnia 03 kwietnia 2020 roku.

Aukcja rozpoczyna się w dniu 06 kwietnia 2020 roku o godzinie 9.00 w sali nr 234 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23.

Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert. Więcej informacji pod adresem: aneta.brachaczek@syndyk.de, tel. 512 292 972

Lokalizacja