• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Syndyk masy upadłości Bańkowski, Winiarski Nesta – Bis Spółka jawna z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego położonej w Kalborni, w obrębie Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno, powiat Ostródzki, województwo warmińsko – mazurskie, stanowiącej działki nr 164/1 i nr 164/2 o łącznej powierzchni 10,1485 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, Wydział  V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: EL1O/00011636/0.

Nieruchomość położona jest w południowej części jeziora Wielka Dąbrowa na jego zachodnim brzegu.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią wody jeziora, tereny użytkowane rolniczo oraz tereny całorocznego ośrodka wypoczynkowego InterPiast.

Wzdłuż zachodniego brzegu jeziora, na odcinku od Kalborni do Dąbrówna rozciąga się zabudowa letniskowa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 13 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Warunkami sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Regulamin sprzedaży i opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży został zamieszczony także na stronie internetowej syndyka: www.kancelaria-murawski-zieciak.pl

Lokalizacja