• Wydanie nr 04/06/2023 z dnia 04 czerwca 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bydgoszcz, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 2 881 500.00 zł
  • Powierzchnia: 923.82 m 2
Wydanie nr 25/04/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCISylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości TM GROUP Sp. z o.o. z/s 85-426 Bydgoszcz, ul. Broniewskiego 12 zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości – prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności obiektów budowalnych stanowiących odrębny przedmiot własności części nieruchomości stanowiącej działki ew. o nr 85/12 i nr 85/13, położone w ramach obrębu 0110 w Bydgoszczy, przy ul. Garbary 2D i 2E, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW Nr BY1B/00068002/5.

Działka o nr 85/12 o powierzchni 1.294 m2 zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem Willa Ludwika Buchholza wpisanym do rejestru budynków pod nr A/442/1 o powierzchni użytkowej ok. 923,82 m2.

Działka o nr 85/13 o powierzchni 1.049 m2 zabudowana parterowym budynkiem laboratoryjnym o powierzchni użytkowej 192,46 m2.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2.881.500,00 zł. netto.

Termin składania ofert upływa w dniu 05 czerwca 2023 roku.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 06 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.

Oględziny nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.   

Regulamin sprzedaży i opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży został zamieszczony także na stronie internetowej syndyka: www.zieciak.com.pl.

 

Lokalizacja