• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ciechocinek, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 176 500.00 zł
  • Powierzchnia: 148.30 m 2
Wydanie nr 05/03/2020 z dnia 05 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

EDYTY OLEŚKOWSKIEJ- OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki

atrakcyjnej nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Generała Józefa Bema 140, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą Kw nr WL1A/00014927/0, stanowiącej działkę o nr 2319/1 o powierzchni 0,0491 ha, ogrodzoną i zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 148,30 m² oraz garażem o powierzchni użytkowej 29,41 m².

Minimalna cena sprzedaży wynosi 176.500,00 zł netto.

  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Syndyka radcy prawnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń w terminie do dn. 25.03.2020 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dn. 25.03.2020 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy masy upadłości Edyty Oleśkowskiej nr 18 1540 1304 2035 0001 1284 0001 w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika masy, którego dotyczy oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dn. 26.03.2020 r. o godz. 10:00.


Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

Pełen tekst warunków przetargu znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

Lokalizacja