Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 47.416,50 zł
Powierzchnia: 50.00 m2

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną , stanowiącą działkę ewidencyjną nr 2158/2, z obrębu 0002 Błotków

Wydanie nr 09/07/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 47.416,50 zł
Powierzchnia: 50.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Dom
Miejscowość ogłoszenia: błotków,
Gmina: Terespol,
Województwo: lubelskie

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Teresy Derlukiewicz sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Składnik masy upadłości

Minimalna cena

nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2158/2, z obrębu 0002 Błotków, miasta Terespol, w powiecie bialskim, o powierzchni 0,0724 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00052766/7

47.416,50 zł

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Teresy Derlukiewicz” należy składać do dnia 7 sierpnia 2024 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 886 523 359 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.

Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty, w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 33 1020 5558 0000 8302 3397 2296.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione
od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zwarciem umowy sprzedaży.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

Prawo własności kompleksu nieruchomości gruntowych...

Powierzchnia: 3428.00

Cena: 37.235,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Jeleśnia, slaskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 3937.00

Cena: 104.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Wrzępia, malopolskie

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 9935.00

Cena: 71.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Wrzępia, malopolskie