Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 100.000,00 zł
Powierzchnia: 187.00 m2

Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/6 (jedna szósta) w nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi

Wydanie nr 10/07/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 100.000,00 zł
Powierzchnia: 187.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Dom
Miejscowość ogłoszenia: Żabnica,
Gmina: Węgierska_górka,
Województwo: slaskie

Szczegóły

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt. BB1B/GUp-s/44/2022) sprzeda w drodze konkursu ofert:

udział w wysokości 1/6 (jedna szósta) w nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, składającej się z działki nr 111/2 o powierzchni 0,0986 m2, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00056167/3, położonej w Żabnicy przy ul. Łagodnej 11 i 13, obręb 0004 Żabnica, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki, woj. śląskie.

Cena minimalna: 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych)

 

Pisemne oferty z dowodem wpłaty wadium, należy przesłać przesyłką listową poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej w kopercie z dopiskiem „OFERTA Żabnica - NIE OTWIERAĆ” na adres Syndyk Lucyna Tokarz ul. Powstańców Śląskich 6/104, 43-300 Bielsko-Biała - w terminie do 30 lipca 2024r (decyduje data wpływu lub awizowania przesyłki).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłata wadium w wysokości 4 000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości:

Syndyk Lucyna Tokarz (Santander Bank Polska S.A.) nr 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479, w tytule należy wpisać „Wadium Żabnica_A.Gołek”.

Termin wpłacania wadium - do końca dnia 26 lipca 2024r.

Regulamin Konkursu ofert dostępny jest w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śl. 6 pok. 106, pod numerem telefonu 783-162-700, e-mail: syndyk.tokarz@gmail.com.

Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca przedmiotu sprzedaży znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu.

Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub mailowo).

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa...

Powierzchnia: 126.00

Cena: 329.000,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Bełk, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie