• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Białołęka, Warszawa, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 1 833 000.00 zł
  • Powierzchnia: 5 772.00 m 2
Wydanie nr 16/03/2020 z dnia 16 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządca masy sanacyjnej MGM S.A. w restrukturyzacji posiada na sprzedaż niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 6 (obręb 4-07-05), o powierzchni 5 772 m2. Teren działki nieogrodzony, gęsto porośnięty drzewami. Nieruchomość położona jest w Warszawie, dzielnicy Białołęka, w rejonie ul. Przykoszarowej. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w przeważającej części na terenach przeznaczonych pod usługi. Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej założona jest księga wieczysta o numerze WA3M/00039098/3, prowadzona przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa.

Cena minimalna 1.833.000 zł (słownie: Milion osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych).

Szczegółowe informacje co do nieruchomości jak i przebiegu procesu zakupu nieruchomości z wolnej ręki od zarządcy, informacji jakie winna zawierać oferta, wadium i pozostałych informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. +48 603 833 793.

Oferty na zakup ww. nieruchomości należy składać za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail: syndyk.gorzow@gmail.com bądź za pośrednictwem poczty standardowej kierując ofertę na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Ossolińskich 21, 66-400 Gorzów Wlkp..

Lokalizacja