• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ligota, Czechowice-Dziedzice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Czechowice-Dziedzice, dnia 25.05.2023 r.

INFORMACJA

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 25.05.2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Plac Jana Pawła II 1 oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2,
wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice
przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część o powierzchni 0,0940 ha z działki oznaczonej numerem 5316/2 w jednostce ewidencyjnej: 240204_5 Czechowice-Dziedzice
– obszar wiejski, obręb 0005 Ligota. Działka położona jest w Ligocie w rejonie
ul. Mazańcowickiej.

Ww. wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:

https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/002

Lokalizacja