• Wydanie nr 14/04/2024 z dnia 14 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 17/03/2023 z dnia 17 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie od dnia 17.03.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.um.bielawa.pl, wykaz niżej opisanej nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w rejonie ul.J. Piłsudskiego w Bielawie:

- działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 914/4 obręb Osiedle o pow. 103 m², oznaczona użytkiem RIIIb,

- działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 914/5 obręb Osiedle o pow. 107 m², oznaczona użytkiem RIIIb,

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie

pok. 19 II p. tel 74 8 328759, 74 8 328740.

Lokalizacja