• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 20/11/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6845.186.2023 Jasło, 2023-11-20

GN.6845.187.2023

GN.6845.188.2023

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, na stronie internetowej www.jaslo.pl, a także na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. w okresie od dnia 20.11.2023 r.
do 11.12.2023 r. włącznie z
ostał wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb
nr 08 – Centrum, obejmujący części – wynoszące 0,0160 ha, 0,0176 ha, 0,0176 ha - działki ewid. nr 1978/1, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat.

Lokalizacja