Wydanie nr 15/06/2024 z dnia 15 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Komunikaty

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności

Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Miejscowość ogłoszenia: Żory,
Powiat: 79,
Gmina: 01,
Województwo: 24

Szczegóły

 Syndyk masy upadłości Marcina Koniusz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt GL1G/GUp-s/121/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności przysługującej od Przemysława Tobiasza (Tobiasz) w kwocie należności głównej 41.364,46 zł,

za cenę wywoławczą nie niższą niż 10.000,00 zł.

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Wierzytelność wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Żorach II Wydział Karny z dnia 16.06.2011 r., sygn. akt II K 767/10.

  1. Oferty na zakup wierzytelności składać należy w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Krzysztof Kubica – syndyk masy upadłości Marcina Koniusz, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2023 r. z dopiskiem na kopercie „oferta - zakup wierzytelności - Marcin Koniusz”. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej doręczenia.

  1. Oferta powinna zawierać w szczególności oznaczenie składającego ofertę, przedmiot oferty, zaoferowaną cenę w kwocie brutto oraz zobowiązanie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z kupnem wierzytelności.

  1. Informacja o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 663 505 550 lub mailowo pod adresem: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl.

Lokalizacja

Ostatnie komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 14.06.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 14.06.2024

wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 02...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 11.06.2024

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘC...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 11.06.2024

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L – ul....

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 11.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

Informacje z rynku

Duże zainteresowanie kredytem 2%. Czy ceny nieruch...

Data: 26.07.2023

W Polsce wciąż przybywa powierzchni magazynowej

Data: 26.07.2023

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce

Data: 17.01.2023

Inwestycje w ziemię mogą przynieść nawet kilkadzie...

Data: 01.10.2018

Trwa hossa na rynku magazynów

Data: 01.10.2018

Komunikaty

Proponowane dla Ciebie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Data: 14.06.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Data: 14.06.2024

wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 02...

Data: 11.06.2024

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘC...

Data: 11.06.2024

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L – ul....

Data: 11.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Data: 10.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Data: 10.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024