Wydanie nr 15/06/2024 z dnia 15 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Miejscowość ogłoszenia: Czaplinek,
Powiat: 03,
Gmina: 01,
Województwo: 32

Szczegóły

Zarządzenie Nr 78/2023

Burmistrza Czaplinka

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku i na terenie miasta Czaplinek.

§3

Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 78/2023

z dnia 25 maja 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp.

Nr działki

Powierzchnia do dzierżawy

Adres

Nieruchomości

Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość

czynszu dzierżawnego

Tryb dzierżawy

Budynku

/m²/

Działki

/ha/

Klasa gruntu

/ha/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34/25

(część)

-

0,0094

RIVa

0,0094


obręb

0002 Czaplinek

Ogród

przydomowy

3 lata

90,00 zł

/w stosunku rocznym/

W trybie bezprzetargowym

34/25
(część)

-

0,0113

Bp

0,0113

obręb
0002 Czaplinek

ogród

przydomowy

3 lata

90,00 zł

/w stosunku rocznym/

W trybie bezprzetargpwym

93
(część)

-

0,0132

Bp

0,0132

obręb

0002 Czaplinek

Ogród

przydomowy

3 lata

90,00 zł

/w stosunku rocznym/

W trybie

bezprzeargowym

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

Lokalizacja

Ostatnie komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 14.06.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 14.06.2024

wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 02...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 11.06.2024

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘC...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 11.06.2024

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L – ul....

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 11.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 10.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Powierzchnia:

Cena: 0,00

Data: 07.06.2024

Informacje z rynku

Duże zainteresowanie kredytem 2%. Czy ceny nieruch...

Data: 26.07.2023

W Polsce wciąż przybywa powierzchni magazynowej

Data: 26.07.2023

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce

Data: 17.01.2023

Inwestycje w ziemię mogą przynieść nawet kilkadzie...

Data: 01.10.2018

Trwa hossa na rynku magazynów

Data: 01.10.2018

Komunikaty

Proponowane dla Ciebie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Data: 14.06.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU...

Data: 14.06.2024

wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 02...

Data: 11.06.2024

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘC...

Data: 11.06.2024

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L – ul....

Data: 11.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Data: 10.06.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu p...

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Data: 10.06.2024

Rozbudowa ulicy Chmielnej w Kalinówce – odcinek II

Data: 10.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNI...

Data: 07.06.2024