Wydanie nr 15/06/2024 z dnia 15 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

Wydanie nr 10/06/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą dla przedmiotowej nieruchomości.

 1. Obręb: Michów, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.

 1. Numer działki: 151 pow. 2,55 ha (RIIIb-0,07 ha, PsIII-0,08 ha, PsIV-0,42 ha, Lzr-PsIV-0,40 ha, Br-PsIII-1,48 ha, N-0,10 ha) – sprzedaży podlega udział Gminy Chojnów w wysokości 1/6 części.

4. Opis nieruchomości: działka o kształcie nieregularnym, położona w odległości ok. 1 km

od Chojnowa, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi numer 23A i 23B, trzema

budynkami gospodarczymi oraz dwoma budynkami garażowymi. Część działki stanowi

teren zadrzewiony a część teren nieużytków. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.

o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 101) dla budynków mieszkalnych, sporządzone zostały ,,świadectwa charakterystyki energetycznej budynków”; numer SCHE/17822/141/2023 i numer SCHE/17822/142/2023, sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Macieja Wojnickiego (uprawnienia numer 4489).

Nieruchomość stanowi współwłasność, odpowiednio w udziałach:

* Gmina Chojnów – 1/6 części,

* osoba fizyczna – 1/18 części,

* osoba fizyczna – 1/18 części,

* osoba fizyczna – 1/18 części

* osoba fizyczna – 1/6 części,

* osoba fizyczna – 2/6 części,

* osoba fizyczna – 1/6 części.

Nieruchomość nie posiada wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz części przynależnych, korzystanie z nieruchomości przez jej współwłaścicieli odbywa się w sposób umowny. Dostęp komunikacyjny do przedmiotowej nieruchomości odbywa się drogą gminną o numerze ewidencyjnym działki 117/4.

Nieruchomość zabudowana jest następującymi obiektami:

1) budynkiem mieszkalnym nr 23A w zabudowie zwartej, dwurodzinnym, w jednej części

jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, w drugiej części trzykondygnacyjnym

z tarasem, wybudowanym w ubiegłym wieku w technologii wykonania tradycyjnej:

  • fundamenty z kamienia,

  • ściany z kamienia i cegły tynkowane obustronnie,

  • stropy drewniane,

  • dach dwuspadowy kryty dachówką,

  • elewacja tynki cementowo – wapienne,

  • okna PCV i drewniane,

  • drzwi wejściowe drewniane,

  • rynny i rury spustowe ocynkowane.

Stan techniczny budynku – średni,

2) budynkiem mieszkalnym nr 23 B wolnostojącym, wielorodzinnym, wybudowanym

w ubiegłym wieku w technologii wykonania tradycyjnej:

  • fundamenty z kamienia,

  • ściany z kamienia i cegły tynkowane obustronnie,

  • elewacja budynku w części ocieplona i otynkowana, w części brak tynków,

  • dach dwuspadowy kryty w części nową blacho dachówką, w części starą zlasowaną dachówką, w części blachą falistą,

  • w części stanowiącym pustostan ściany zawilgocone, tynki zmurszałe, łazienka i pokoje do kapitalnego remontu, brak podłóg, kuchnia stara węglowa, ogrzewanie piec kaflowy.

Stan techniczny budynku: średni.

Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe

i etażowe,

3) budynkiem gospodarczym, wolnostojącym, wybudowanym w ubiegłym wieku w technologii

wykonania tradycyjnej:

  • fundamenty z kamienia,

  • ściany z kamienia i cegły tynkowane obustronnie,

  • stropy drewniane,

  • dach dwuspadowy kryty dachówką,

  • wrota drewniane dwuskrzydłowe, zniszczone.

Stan techniczny budynku, poniżej średniego. Budynek wyposażony jest w instalację

elektryczną.

4) budynkiem gospodarczym dawnej stodoły, wybudowanym w ubiegłym wieku w technologii

wykonania tradycyjnej:

  • fundamenty z kamienia,

  • ściany z kamienia i cegły tynkowane obustronnie,

  • stropy nad piwnicą sklepienie, nad parterem drewniane,

  • okna stare zamurowane,

  • dach dwuspadowy kryty dachówką (zlasowaną do wymiany),

Stan techniczny budynku, poniżej średniego. Budynek wyposażony jest w instalację

elektryczną,

5) budynkiem gospodarczym dawnej stajni, wybudowanym w ubiegłym wieku w technologii

wykonania tradycyjnej:

  • fundamenty z kamienia,

  • ściany z kamienia i cegły czerwonej klinkierowej,

  • okna stare zamurowane,

  • dach dwuspadowy kryty dachówką (zlasowaną do wymiany),

  • wrota drewniane dwuskrzydłowe, zniszczone.

Stan techniczny budynku, poniżej średniego. Budynek wyposażony jest w instalację

elektryczną,

6) budynkiem garażowym, wolnostojącym wybudowanym w ubiegłym wieku w technologii

wykonania tradycyjnej:

  • fundamenty z kamienia,

  • ściany z pustaków i cegły,

  • okna na górze drewniane,

  • dach jednospadowy kryty blachą,

  • wrota stalowe dwuskrzydłowe, malowane.

Stan techniczny budynku średni. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,

Na terenie działki znajduje się również budynek garażowy dwustanowiskowy, wiata, kurnik, które nie są ujawnione na mapach. Ponadto na działce postawiono altanki ogrodowe oraz wiatę.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Dobroszów i części obrębu wsi

Michów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Chojnów nr XLIII/256/2005 z dnia 30 grudnia

2005 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy Chojnów nr XXVIII.157.2012 z dnia 25 października

2012 r. przedmiotowa nieruchomość określona jest następującymi symbolami ZP – tereny

zieleni urządzonej parkowej, WS – tereny wód śródlądowych, RM – tereny zabudowy

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, MN – tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

7. Cena nieruchomości, tj. 1/6 części udziału Gminy Chojnów: 245,500,00 złotych (dwieście

czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest

zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361). Okazanie

granic nieruchomości na odrębny wniosek i koszt nabywcy.

8. Tryb sprzedaży: w trybie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) - w drodze przetargu ustnego

ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości.

9. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 6 tygodni od daty wywieszenia

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59 – 225 Chojnów (I p.)

oraz publikacji na stornie internetowej Gminy Chojnów (Biuletyn Informacji Publicznej).

 

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości grunto...

Powierzchnia: 87.20

Cena: 43.435,00

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Sprzedaż

Skarżysko-Kamienna, swietokrzyskie

Burmistrz Woźnik zaprasza do III przetargu ustneg...

Powierzchnia: 1036.00

Cena: 43.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Czarny Las, slaskie

Informacja Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czechowice-Dziedzice,, slaskie

Informacja Burmistrza Barczewa o wywieszeniu wyka...

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Barczewo, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG...

Powierzchnia: 2608.00

Cena: 121.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Piaseczno, zachodniopomorskie

Burmistrz Oleckaogłasza jedenasty przetarg ustny n...

Powierzchnia: 1547.00

Cena: 30.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Lesk, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1025.00

Cena: 120.266,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1026.00

Cena: 120.264,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1053.00

Cena: 122.924,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Magazyn

Bielawa, dolnoslaskie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

Syndyk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieru...

Powierzchnia: 4565.57

Cena: 5.300.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Otyń, lubuskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie