Wydanie nr 15/06/2024 z dnia 15 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasta Kobyłka, przeznaczonych do dzierżawy

Wydanie nr 20/11/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: działka
Miejscowość ogłoszenia: Kobyłka,
Powiat: 34,
Gmina: 01,
Województwo: 14

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A M I A S T A K O B Y Ł K A

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kobyłka

podaje do wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasta Kobyłka, przeznaczonych
do dzierżawy

Nieruchomość niezabudowana, położona w Kobyłce przy ulicy Przyjacielskiej, stanowiąca działkę nr ewid. 133 oraz część działki nr ewid. 21/7 w obrębie 02. Sąd Rejonowy
w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla działek nr 133 i 21/7 odpowiednio księgi wieczyste nr WA1W/00126145/9 i nr WA1W/00141824/4.

Cel dzierżawy nieruchomości – istniejąca baza transportowa.

Całkowite powierzchnie działek nr ewid. 133 i 21/7 wynoszą odpowiednio 0,0272 ha
oraz 0,8772 ha.

Powierzchnia dzierżawy będzie wynosić 0,2866 ha.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
oraz zabudowy usługowej (oznaczenie na rysunku planu symbolem P/U-5
).

Okres dzierżawy: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie stanowiła jednokrotność stawki podatku
od nieruchomości (od pozostałych gruntów) za 1 m
2 netto miesięcznie.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy zostanie ustalony w umowie.

Czynsz dzierżawny będzie zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej według obowiązujących przepisów prawa.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1, pok. nr 36, tel. 22 760 70 96, 22 760 70 97, e-mail:
wgp@kobylka.pl.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawach, użyczaniu i wynajmie nieruchomości,
w BIP w zakładce
Nieruchomości - Dzierżawa, wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu oraz opublikowane w czasopiśmie wydawanym w formie elektronicznej, dostępnym na stronie internetowej
otoprzetargi.pl.

Kobyłka, dnia 20.11.2023 r.

Z up. Burmistrza

Małgorzata Murawska

Zastępca Burmistrza

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości grunto...

Powierzchnia: 87.20

Cena: 43.435,00

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Sprzedaż

Skarżysko-Kamienna, swietokrzyskie

Burmistrz Woźnik zaprasza do III przetargu ustneg...

Powierzchnia: 1036.00

Cena: 43.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Czarny Las, slaskie

Informacja Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czechowice-Dziedzice,, slaskie

Informacja Burmistrza Barczewa o wywieszeniu wyka...

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Barczewo, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG...

Powierzchnia: 2608.00

Cena: 121.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Piaseczno, zachodniopomorskie

Burmistrz Oleckaogłasza jedenasty przetarg ustny n...

Powierzchnia: 1547.00

Cena: 30.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Lesk, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1025.00

Cena: 120.266,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1026.00

Cena: 120.264,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1053.00

Cena: 122.924,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Magazyn

Bielawa, dolnoslaskie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

Syndyk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieru...

Powierzchnia: 4565.57

Cena: 5.300.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Otyń, lubuskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie