Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Ruchomości

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna

Wydanie nr 25/06/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: maszyny, urządzenia
Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż
Miejscowość ogłoszenia: Rudnik,
Gmina: Wólka,
Województwo: lubelskie

Szczegóły

Ruciane-Nida, dnia 25 czerwca 2024r.

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 1 i 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm. ), ogłaszam V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

 1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, stanowiące:

Stos nr I + Stos nr II

Stos nr I (11078) – gatunek modrzew, sortyment S2a, w łącznej ilości 2,41 m3

Stos nr II(11079)gatunek dąb, sortyment S2a, w łącznej ilości 2,84 m3;

- cena wywoławcza 728,19 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia osiem złotych 19/100 gr), wadium 100,00 zł;

V publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 10 lipca 2024 roku, o godzinie 10:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2024 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup drewna Stos nr …”.

 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu.

 2. Drewno będące przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu jego składowania – Ruciane-Nida ul. Cicha (teren działki nr geod. 3107/24).

 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 4. Warunki przetargu:

 • Uczestnictwo w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

 • Warunkiem udziału w sprzedaży będzie wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup drewna Stos nr …”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 • Osoby, które wpłaca wadium po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 • Nabywcą poszczególnego stosu zostanie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę netto.

 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargi, stanowiące załącznik nr 3 do przetargu.

 1. Sprzedaż drewna podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji (licytacja odbywa się w kwocie netto) wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowej.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie lub ustnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy na sprzedaż drewna.

 3. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od nabycia przedmiotu przetargu.

 5. Organizator może unieważnić przetarg jeżeli uzna, że zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku.

 6. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, pokój nr 21, tel. 0/87/4254438.

 7. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 25 czerwca 2024 r. do dnia 9 lipca 2024r.

 8. Załączniki stanowiące integralną cześć ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna:

 1. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu na sprzedaż drewna – załącznik nr 1;

 2. Projekt umowy – załącznik nr 2;

 3. Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu – załącznik nr 3.

Regulamin.pdf

Projekt umowy.pdf

Oświadczenie.pdf

Lokalizacja

Ruchomości

Proponowane dla Ciebie

SKODA SUPERB III

Cena: 73.000,00

Data: 10.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Piekary Śląskie, slaskie

Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Data: 09.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Warszawa, mazowieckie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakł...

Data: 26.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Szczecin, zachodniopomorskie

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Rymanów, podkarpackie

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

maszyny, urządzenia
Sprzedaż

Rudnik, lubelskie

Na sprzedaż Zwijarka do blachy Typ XZM-25x3

Cena: 35.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piekło Górne, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka SPA Typ SPA-25

Cena: 17.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piotrówek, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów i wałków Typ SOJ...

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Sztum, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Szlifierka do wałków Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Osmolice Drugie, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka RUP Typ RUP-28

Cena: 20.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ 2H-135

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Frezarka Typ FFD-W0

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Dzierżoniów, dolnoslaskie