• Wydanie nr 31/10/2020 z dnia 31 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Odzieżowej Spółdzielni Inwalidów w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki pakietu 62 ruchomości wchodzących w skład masy upadłości stanowiących elementy wyposażenia szwalni za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 50% kwoty oszacowania:

9.177,30 zł netto

(dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 30/100)

Sprzedaż ruchomości nastąpi zgodnie z warunkami sprzedaży zawartymi w regulaminie sprzedaży, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty na ich zakup. Informacje na temat regulaminu sprzedaży oraz przedmiotowych ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Złożenie ofert ma nastąpić w terminie do dnia 14 października 2020 r. w biurze syndyka ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 11, 70-486 Szczecin do godziny 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż ruchomości, XII GUp 32/20”.

Lokalizacja