• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Borówiec, Kórnik, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 1 800.00 zł
Wydanie nr 15/09/2021 z dnia 15 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda ½ udziału we własności samochodu osobowego marki Honda Civic, rok prod. 2000, nr rej. PO6X884, VIN: SHHMB8780YU121704, wskazanie licznika 232.175 km Moc 90 KM pojemność silnika 1396 cm2, benzyna, kolor srebrny.
Cena minimalna 1.800,- zł (słownie: tysiąc osiemset złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem muszą złożyć pisemną ofertę z zaproponowaną ceną, nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-0-23 Borówiec. Na kopercie należy dopisać "oferta, sygn. akt XI GUp 660/21". Decyduje data wpływu oferty.

Termin przesłania ofert: do dnia 04.10.2021 r.
Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niższej niż 1.800,- zł. Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane. Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w dniu zawarcia umowy. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail
syndyk.wilczynska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 693-629-269.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Lokalizacja